Bỏ tiền mua iphone 11 trên Shopee 17tr giao iphone 5

Người gửi bấm trả hàng hoàn tiền gửi video lên shopee người nhận thì bảo không phải hàng của họ chiết xuất được video đóng hàng. Shopee chuyển cho bên vận chuyển giải quyết và giờ bên vận chuyển jnt bắt bưu tá phải đền 17tr cho khách.

Bưu tá là người ở giữa, kí nhận đk có mấy nghìn 1 đơn giờ bắt chịu 17tr đền cho khách. 1 tháng lương của bưu tá chạy hàng bục mặt ra mới được như vậy giờ bắt bưu tá chịu

Facebook Comments